Eco-home SystemsDe algemene werking van Warmtepompen

De algemene werking van Warmtepompen

Een warmtepomp is vooral interessant omwille van het lage energieverbruik, hoewel het moeilijk is om een gemiddeld jaarverbruik in te schatten. Het grote verschil met traditionele verwarmingssystemen is dat de pomp zelf geen warmte produceert, maar uit de omgeving haalt.

Welke soorten warmtepompen bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten warmtepompen. Ze worden gebruikt om:

  • water te verwarmen
  • de lucht te verwarmen
  • of voor beide (combiwarmtepomp)

Sommige zijn zelfs uitgerust met een airco-functie voor in de zomer.

Warmtepompen halen hun energie uit:

  • de bodem (geothermische warmtepomp)
  • uit het grondwater (aquathermische warmtepomp)
  • of uit de buitenlucht (aerothermische warmtepomp).

Enkele voorwaarden om een warmtepomp te plaatsen

Isolatie

De woning moet voldoende geïsoleerd zijn: bij voorkeur een passiefwoning of toch een woning met een isolatiewaarde lager dan K40.

Lagetemperatuurverwarming

Aangezien een warmtepomp alleen op lage temperatuur goed werkt, zijn ook specifieke, grotere radiatoren nodig die werken op lage temperatuur. Door hun grotere oppervlak voor warmte uitwisseling mag het verwarmingswater dat ze bevatten al minder warm zijn dan dat afkomstig van een verwarmingsketel.

De lagere werkingstemperatuur is dan weer uiterst geschikt voor vloerverwarming. In dergelijke gevallen mag het verwarmingswater inderdaad niet te warm zijn, omdat dit kan zorgen voor gezondheidsproblemen bij de bewoners (bloeddoorstroming in de benen).

Soorten warmtepompen

Water/water-warmtepomp

De pomp haalt warmte uit het grondwater. Daarvoor moet in de bodem worden geboord. De diepte van de put hangt af van de bodemsamenstelling. Het grondwater wordt naar boven gepompt door een elektrische motor.

In de stad is dit moeilijk haalbaar, tenzij u een tuin hebt. De investeringskosten zijn vrij hoog en hangt af van hoe diep men moet boren, maar het rendement is uitstekend.

Bodem/water-warmtepomp

Hierbij worden warmtecollectoren die de aardwarmte opvangen op geringe diepte (50-60 cm) ingegraven om zo een watercircuit te verwarmen.

Het grote nadeel is dat de beschikbare grondoppervlakte ten minste dubbel zo groot moet zijn als de woonoppervlakte. In de stad is dit vrijwel onmogelijk.

Prijs : vanaf € 12 000 incl.btw zonder premies

 

Lucht/water-warmtepomp

De pomp haalt warmte uit de buitenlucht en voert de temperatuur op om het water van een vloerverwarmingscircuit of het sanitaire water te verwarmen.

Met het Belgische klimaat brengt dit systeem niet hetzelfde op als een geothermische pomp en moet dus aangevuld worden met bijverwarming. Wel makkelijk te plaatsen, ook in de stad en beperkte kosten.

Prijs: € 5 000 à 10 000 incl.btw zonder premies

 

 

Lucht/lucht-warmtepomp

Ook hier wordt warmte uit de buitenlucht gehaald, maar de verwarmde lucht wordt rechtstreeks in de woning geblazen.

De werking van dit soort warmtepompen kan worden omgekeerd zodat ze ‘s zomers koelte brengen in huis. In dat geval onttrekken ze geen warmte aan de buitenlucht, maar wel aan de binnenlucht om die vervolgens naar buiten te evacueren. Zo werken warmtepomp en woning dus als een grote koelkast maar dan zonder extreem lage temperaturen.

De nadelen zijn dezelfde als bij een lucht/water-warmte

pomp: de prestaties van het systeem worden beperkt door ons kli

maat. De investering is echter vrij beperkt en de plaatsing is eenvoudig.
Prijs: € 5 000 à 10 000 incl.btw zonder premies

Bodem/bodem-warmtepomp

De warmte wordt uit de bodem gehaald en wordt er ook opnieuw aan afgegeven in de vorm van vloerverwarming.
Zelfde nadeel als bij het bodem/water systeem: veel beschikbare oppervlakte nodig.

Prijs: vanaf € 12 000 incl.btw zonder premies

Combisystemen

Sommige warmtepompen kunnen zowel warmte leveren voor de verwarming als voor het sanitaire water.
Toch zal het rendement minder goed zijn en is een extr

a (traditionele of zonne-)boiler nodig.

Reken op een meerprijs van € 2 000 in vergelijking met de voor

melde prijzen.

Warmtepompen met airco

Bepaalde warmtepompen doen dienst als airco in de zomer:

  • De functie ‘natural cooling‘: aangepast aan de systemen water/water en bodem/water. Dit type pomp gebruikt het temperatuurverschil tussen bodem (constant, want het hele jaar zo’n 12°C) en lucht (variabel) om uw woning met enkele graden af te koelen (2°C à 4°C).
  • Omkeerbare warmtepomp: deze pomp met luchtextractie werkt als een verwarming in de winter en als airco in de zomer. U hoeft enkel het mechanisme om te keren. Groot nadeel: zowel een kamer verwarmen als afkoelen vraagt energie en dat voelt u dus in de portemonnee.