Eco-home Systems

De trends voor Zonnepanelen in 2021

De trends voor Zonnepanelen in 2021

Energiebelasting in 2023 3,5% omhoog en blijft omhoog gaan: salderen wordt gunstiger

Prinsjesdag 2022 zit er weer op en dat is hét moment om uit te vinden wat we volgend jaar aan energiebelasting gaan betalen. De overheid legt in 2021 nog sterker de nadruk op het belasten van aardgas, wat als gevolg heeft dat de belasting op elektriciteit zelfs naar beneden zal gaan vergeleken met dit jaar. Deze verschuiving van de belasting naar aardgas wordt ook wel de energiebelastingschuif genoemd. In 2021 daalt de energiebelasting voor stroom met 3,5 procent per kW maar gas prijs neemt toe

terwijl deze voor gas juist 4,7 procent per m3 hoger wordt. Met het oog op de verdwijnende salderingsregeling heeft dit voor eigenaren van zonnepanelen een gunstige werking op de terugverdientijd.

Dit is niets nieuws

De energiebelastingschuif is niet nieuw en is alleen van toepassingen op schijf 1. Dat zijn kleinverbruikers met een jaarlijks verbruik van maximaal 10.000 kWh. Deze begon in 2016 en in dat jaar daalde de energiebelasting voor elektriciteit met wel 16 procent. Eigenlijk zijn deze bekendmakingen dus geen hele grote verrassing. Wat wel verrassend is, is dat de daling groter is dan voorspeld. Het plan dat vorig jaar door de overheid bekendgemaakt werd, geeft aan dat de energiebelasting dit naar 0,49 eurocent verlaagd zou worden, maar dit blijkt daadwerkelijk 0,34 eurocent te zijn. Dat is dus aanzienlijk minder dan wat in 2019 was gemeld.

De afbouw van de salderingsregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2028 stapsgewijs afgebouwd. Op dit moment krijg je nog de volledige energieprijs voor elke kWh die je aan het energienet teruglevert, maar in 2031 zal dat alleen de kale energieprijs zijn. Dat

betekent dat energiebelastingen en de kosten van de netbeheerder daar niet meer worden bijgerekend. Volgens minister Wiebes zou dat niet moeten betekenen dat eigenaren van zonnepanelen er financieel op achteruit gaan, omdat de prijs van zonnepanelen ook naar beneden gaat.

Sindsdien zijn er allerlei rekenmodellen ontwikkeld waarmee kan worden aangetoond dat de terugverdientijd voor mensen die in zonnepanelen investeren niet (of juist wel) op het spel wordt gezet.

Het rekenmodel van TNO

Eén van de meest betrouwbare rekenmodellen komt van TNO en is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij hebben exact in kaart kunnen brengen wat de invloed zou zijn van de verdwijnende salderingsregeling op het aanschaffen van zonnepanelen. Dit model kan ook worden gebruikt om te berekenen hoe de verlaging van de energiebelasting voor elektriciteit invloed heeft op de terugverdientijd van zonnepanelen. Er zijn namelijk een groot aantal factoren in het spel die deze terugverdientijd ook beïnvloeden en dat is niet alleen de verdwijnende salderingsregeling. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aandeel eigen gebruik, de terug leververgoeding en het elektriciteitstarief.

De terugverdientijd voor zonnepanelen daalt

In het model van TNO wordt rekening gehouden met een daling van energiebelasting naar 0,4 eurocent per kWh. In die situatie gaat de gemiddelde terugverdientijd voor zonnepanelen naar beneden naar 6 jaar en 10 maanden. De belasting die je in 2022 daadwerkelijk zal betalen voor je stroom is echter niet 0,4 eurocent, maar 0,34 eurocent per kWh. Dat maakt het aanschaffen van zonnepanelen voordat de salderingsregeling gaat verdwijnen nog interessanter en het maakt de voorspellingen over de terugverdientijd van zonnepanelen nadat het afbouwen is begonnen ook aanzienlijk gunstiger.

Koop zonnepanelen en isoleer je woning

De belasting op stroom zal waarschijnlijk de komende jaren nog meer dalen en de belasting op gas gaat omhoog. Hiermee wil de overheid woningeigenaren overhalen om zo min mogelijk gas te gaan gebruiken. Het vervangen van je gasstel voor een elektrische kookplaat zal daarom invloed hebben op je energierekening en ook het isoleren van je woning en het vervangen van je hr-ketel voor een warmtepomp. In het kort samengevat houden de nieuwe belastingen in dat je energierekening omhoog gaat als je veel gas gebruikt en dat deze zal dalen als je je gasverbruik compenseert met stroom. De boodschap van de overheid is duidelijk.

Zonnepanelen aanschaffen doe je nu

Deze ontwikkelingen maken het nog aantrekkelijker om zonnepanelen aan te schaffen. Als je allereerst probeert om je gasverbruik zo laag mogelijk te houden, dan gaat je energierekening al flink naar beneden. Als je daarna je stroomverbruik (gedeeltelijk) opvangt door zonnepanelen te laten plaatsen, dan profiteer je optimaal van de situatie die op dit moment in Nederland is gecreëerd. Je kunt nog een tijd van de gunstige salderingsregeling gebruik maken en omdat de stroombelasting alleen maar naar beneden zal gaan, zal het afbouwen van deze regeling vanaf 2023 ook een minder grote invloed hebben dan voorheen.

Daarnaast zijn de zonnepanelen die nu worden aangeboden beter en goedkoper dan ooit. De ontwikkelingen staan nooit stil en 2020 en 2021 lijkt een jaar dat bijzonder goed, zo niet het beste, zal zijn voor de opbrengsten van zonnepanelen in Nederland. In de eerste helft van 2020 werden alle records gebroken en dat hebben we deels te danken aan het veranderende klimaat en deels aan de verbeterde kwaliteit van de zonnepanelen. Schaf dus nu zonnepanelen aan en je profiteert automatisch van een groot aantal financiële voordelen. De verlaagde energiebelasting op stroom doet daar nog een stapje bovenop.