Eco-home SystemsWaarom Thuisbatterijen een aanvulling zijn op energie verbruik

Waarom Thuisbatterijen een aanvulling zijn op energie verbruik

Stroom zelf gebruiken

Opgewekte stroom direct zelf gebruiken zal in de toekomst meer de voorkeur krijgen en financieel aantrekkelijker zijn dan aan het net terug leveren. Voor apparaten die je bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts gebruikt, kunnen accu’s dan uitkomst bieden. Voor automobilisten kan een koppeling met een elektrische auto en een ‘smart home’-systeem aantrekkelijk worden.

Thuisaccu’s helpen alleen om de onbalans tussen dag en nacht of tussen een zonnige en een bewolkte dag te corrigeren. Ze zijn niet geschikt om grote hoeveelheden in voorjaar, zomer of herfst opgewekte stroom op te slaan om daarmee de donkere wintermaanden mee door te komen. De capaciteit van de huidige thuisaccu’s volstaat namelijk hooguit voor één of enkele dagen stroomverbruik van een huishouden.

Voor echt grootschalige opslag, om de seizoenen te overbruggen, heb je bijvoorbeeld stuwmeren. Maar die passen dan weer niet in een gemiddeld Nederlands tuintje.

Kleinere accu’s kunnen wel belangrijk worden voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Ze helpen dan  wisselingen in het aanbod van zon en wind op te vangen, zodat er minder fossiele energiecentrales nodig zijn.

Toegang tot je accu verkopen aan een aggregator

Zelfs als de overheid de salderingsregeling vanaf 2023 afbouwt, is het financiële nut van een thuisaccu waarschijnlijk nog twijfelachtig.

Al kan dat veranderen als er zogenaamde ‘aggregators’ voor consumenten komen. Een aggregator kan slimme (netgekoppelde) apparaten in je woning aansturen zodat stroomverbruik, teruglevering en opslag zoveel mogelijk het elektriciteitsnet ontlasten. Dit heet ook wel Demand Response Management (vraagsturing).

De aggregator verdient geld door deze dienst op een ‘flexibiliteitsmarkt’ te verkopen. Dat geld kan dan (deels) naar consumenten in ruil voor hun toestemming om, onder andere, de thuisbatterij van afstand te laden en te ontladen, of de diepvries of warmtepomp af en toe even uit te zetten.

Ook wij van” Eco-home systems” zijn hier samen met andere leveranciers in ontwikkeling om een netwerk op te bouwen om zo nog meer verduurzaming te creeren in”off grid systemen ” en heel veel smart home systemen uit te rollen. Deze ontwikkelingen zullen 2021 nog meer vorderingen gaan doormaken.